Sabtu, 30 Januari 2010

MENGAPA STORMREADERS?

Dalam menghadapi era globalisasi yang serba mencabar ini, berbagai cabaran baru timbul dan manusia perlu menghadapinya. Tambahan pula peningkatan bahan api telah mendedahkan mereka kepada kenaikan keperluan asas dan taraf kehidupan tanpa kawalan.

Menghadapi situasi ini jalan pintas menghadapi konflik ini, muslim tidak terkecuali perlu membuat keputusan, untuk mencari pendapatan sampingan bagi memenuhi keperluan hidup yang semakin meningkat. Kemunculan berbagai skim perniagaan termasuk skim cepat kaya yang telah diharamkan merupakan suatu isyarat kepada kecenderungan masyarakat menghadapi situasi ekonomi ini. Cuma bagi seseorang muslim, hendaklah dipastikan supaya penglibatan dalam skim perniagaan moden ini adalah sah dari segi undang-undang dan yang lebih utama lagi halal dari perspektif Islam.

Islam secara dasarnya meletakkan beberapa prinsip bagi menjadikan sesuatu kerja yang dilakukan bertepatan dengan syarak dan sekaligus dinilai sebagi ibadah, iaitu niat yang baik, perlaksanaan yang selari dengan kehendak syarak,natijah yang dihasilkan adalah baik selain dari larangan meninggalkan kewajipan-kewajipan yang asas dalam kerja-kerja yang terlibat.

Sebagai sebuah syarikat Islam yang prihatin kepada perkembangan semasa melibatkan umat Islam, Telaga Biru Sdn Bhd diwakili oleh Stormreaders merasai kepentingan mewujudkan rangkaian perniagaan baru yang jauh dari penganiayaan golongan tengah. Plan perniagaan yang dibangunkan ini secara dasarnya berdiri di atas prinsip yang dinyatakan Allah dalam al-Quran : Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan …

Stormreaders sebenarnya merupakan sebuah anak syarikat kepada Telaga Biru Sdn Bhd, sebuah syarikat bumiputera Islam yang telah beroperasi sejak 1997 yang berpengalaman menerbitkan produk-produk Islam yang disampaikan oleh ikon-ikon terkenal Negara seperti Dato` Dr Hj Mohd Fadzilah Kamsah , Ustazah Siti Nor Bahyah , Zahazan Mohamed dan lain-lain dalam berbagai format melibatkan cenderahati, kaset, CD, VCD dan buku.

Sebelum meneroka perniagaan ini TBSB telah pun mengadakan kajian yg mendalam selama lebih dari dua tahun termasuk mendapatkan khidmat nasihat dan pandangan serta mengadakan muzakarah dengan alim ulama di kalangan golongan yang ahli dalam bidang mu’amalah syar’iyyah semasa dan ahli undang-undang serta ekonomi serta mereka yang berpengalaman mengendalikan perniagaan MLM. Ini bertujuan mengelakkan berlakunya kekaburan dalam urusniaga selain dari mempastikan ia bertepatan dengan prinsip muamalat Islam.

Bagi mempastikan aktiviti ‘network’ ini berdiri teguh dalam prinsip perniagaan Islam yang melayakkannya dinilai sebagai ibadah, yang bermula dengan niat , diikuti dengan jenis produk yang diniagakan, perlaksanaan yang bertepatan dengan aqad jual beli yang diperakui syarak yang jauh dari manipulasi dan gharar, Stormreaders turut menyediakan skim latihan susulan dalam bidang keusahawanan dan keagamaan untuk setiap ahli agar sentiasa istiqamah dengan niat yang dipasang di peringkat awal.

Stormreaders meyakini bahawa kebanyakan masalah yang menyerang umat Islam disebabkan kekurangan ilmu dan kekangan ekonomi , justeru produk yang difokuskan adalah berupa ilmu yang murni berpandukan buku-buku yang disediakan oleh mereka yang pakar dalam bidang masing-masing . Mudah-mudahan dengan usaha yang dibayangi dengan ukhuwwah dan persahabatan Islam ini dapat menamatkan pergantungan setiap ahli pada orang lain.

Malah lebih dari itu plan perniagaan ini bukan sahaja bermatlamat melahirkan usahawan yang berdikari , ia juga bertujuan melahirkan golongan elit muslim yang mempunyai taraf ekonomi yang lebih baik yang dengannya kebahagian dan keharmonian rumahtangga akan lebih dirasai.

Golongan dalaman yang akan sentiasa dinyalakan kelahiran Stormreaders juga disasarkan untuk merealisasikan kelahiran generasi yang teguh prinsip perniagaan Islam yang melayakkannya dinilai sebagai ibadah, yang bermula dengan niat , diikuti dengan jenis produk yang diniagakan, perlaksanaan yang bertepatan dengan aqad jual beli yang diperakui syarak yang jauh dari manipulasi dan gharar, Storm Readers turut menyediakan skim latihan susulan dalam bidang keusahawanan dan keagamaan bagi mempastikan setiap ahli

Ayuh ! sematkan dalam hati sanubari anda, bahawa dengan menyertai plan ini anda sebenarnya ingin memperbaiki gaya berfikir anda,memotivasikannya,meningkatkan ilmu,mengamalkan petua-petua dan doa-doa yang terdapat dalam amalan Nabi s.a.w,menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih bahagia,berdakwah kepada orang lain,menjadi penasihat dan pembimbing kepada hidup yang lebih berkualiti…intipatinya adalah seruan Nabi s.a.w yang bermaksud : "Sampaikan dariku walaupun sepotong ayat !" ( Riwayat al-Bukhari )

Selamat Berjaya !

Plan perniagaan ini juga bertujuan ke arah melahirkan usahawan muslim yang mampu hidup mulia berdikari tanpa perlu bergantung kepada orang lain selari dengan pujian Nabi terhadap Nabi Daud a.s yang hidup mulia kerana bekerja sendiri. dan berjati diri serta mampu melakukan anjakan paradigma memperbaiki mentaliti kebergantungan kepada orang lain tanpa mengembangkan kemampuan diri yang sebenarnya.

Beli Buku

 

© 2010 lankub. Powered by Blogger.

Fresh Template by NdyTeeN